7

Sanjati broj sedam predstavlja savršenstvo.

Pisati u snu broj sedam, znači da ste duhovna osoba.

Birati na telefon u snu broj sedam, znači da ćete težiti ka jedinstvenosti.

Čitati u snu broj sedam, znači da će vam biti potrebno iscjeljenje.

loading...