Drva

Sakupljanje drva po šumi predstavlja raspravu.

Obrađivati drvo predstavlja svladavanje neprijatelja.

Drva na gomili predstavlja bogatstvo.

Rasuta drva predstavljaju svađu.

Drvo u cvatu predstavlja radost.

Zeleno drvo predstavlja veliku čast i prijateljstvo.

Plodno drvo predstavlja sreću.

Staro drvo predstavlja rano starenje.

Uspravno i visoko drvo predstavlja dobar glas.

Drvo u šumi predstavlja prijatelja na visokom položaju.

loading...