Jarac

Sanjati jarca predstavlja ljubavnu zgodu.

Jarac bez rogova, znači da će ti uspjeti namjere.

Sanjati crnog jarca predstavlja sramotu.

Sanjati jarca s velikim rogovima predstavlja uspjeh.

Sanjati ljutoga jarca, znači da se trebate čuvati susjeda.

loading...