Kit

Sanjati kita predstavlja obećanje.

Ako ste u snu plivali sa kitom, znači da ćete dobiti obećanje.

Ako ste u snu gledali kita, znači da morate ispuniti dato obećanje.

Ako vas je u snu ugrizao kit, znači da ćete prekršiti obećanje.

loading...