Pljuska

Sanjati pljusku predstavlja dobar znak. Opaliti nekome pljusku u … [više]

Coktanje

Sanjati coktanje predstavlja dobar znak. Vidjeti kako se netko u … [više]

Veza na daljinu

Sanjati vezu na daljinu predstavlja dobar znak. Ako ste u snu imali … [više]

Rezervacija

Sanjati rezervaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Cijepljenje

Sanjati cijepljenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Opadanje kose

Sanjati opadanje kose predstavlja loš znak. Ako vam je u snu … [više]

Plandovanje

Sanjati plandovanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Ustanak

Sanjati ustanak predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili dio … [više]

Diktiranje

Sanjati diktiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nekome … [više]

Dimljenje

Sanjati dimljenje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste dimili u snu, … [više]

Dinamičnost

Sanjati dinamičnost predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Diplomiranje

Sanjati diplomiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Kreativnost

Sanjati kreativnost predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Dekoriranje

Sanjati dekoriranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Dobacivanje

Sanjati dobacivanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Degradacija

Sanjati degradaciju predstavlja loš znak. Ukoliko vas je u snu … [više]

Dobavljanje

Sanjati dobavljanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Diskvalifikacija

Sanjati diskvalifikaciju predstavlja loš znak. Ukoliko vas je u snu … [više]

Savršenstvo

Sanjati savršenstvo predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Djelovanje

Sanjati djelovanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Čupavost

Sanjati čupavost predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu nešto … [više]

Generalna proba

Sanjati generalnu probu, znači da ćete biti potreseni jednim događajem … [više]

Mišićavost

Sanjati mišićavost predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Darežljivost

Sanjati darežljivost predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Oproštaj

Sanjati oproštaj predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu od … [više]

Dubljenje

Sanjati dubljenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu dubili na … [više]

Okršaj

Sanjati okršaj predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu gledali … [više]

Obožavanje

Sanjati obožavanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nekoga … [više]

Zaigranost

Sanjati zaigranost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Dovikivanje

Sanjati dovikivanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nekome … [više]

Dovoženje

Sanjati dovoženje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Dramatiziranje

Sanjati dramatiziranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Opuštanje

Sanjati opuštanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se opuštali u … [više]

Doktoriranje

Sanjati doktoriranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Drogiranje

Sanjati drogiranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Eliminacija

Sanjati eliminaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste  usnu nekoga … [više]

Galopiranje

Sanjati  galopiranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Fiksiranje

Sanjati fiksiranje predstavlja dobar znak. Fiksirati nešto u snu, … [više]

Pospremanje

Sanjati pospremanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Financiranje

Sanjati financiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nekoga … [više]

Jurnjava

Sanjati jurnjavu predstavlja dobar znak. Ukoliko ste jurili negdje … [više]

Fasciniranje

Sanjati fasciniranje predstavlja dobar znak. Fascinirati nekoga u … [više]

Posluživanje

Sanjati posluživanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Tlačenje

Sanjati tlačenje predstavlja dobar znak. Ako ste nekoga tlačili u … [više]

Strano državljanstvo

Sanjati strano državljanstvo predstavlja dobar znak. Dobiti strano … [više]

Otmjenost

Sanjati otmjenost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Zajednica

Sanjati zajednicu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili dio … [više]

Friziranje

Sanjati friziranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu nekoga … [više]

Fakturiranje

Sanjati fakturiranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Falsificiranje

Sanjati falsificiranje predstavlja loš znak. Falsificirati u snu, … [više]

Formiranje

Sanjati formiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Forsiranje

Sanjati forsiranje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Nagrađivanje

Sanjati nagrađivanje predstavlja dobar znak. Nagrađivanje u snu, … [više]

Dodirivanje

Sanjati dodirivanje predstavlja loš znak. Dodirnuti u snu nekoga, … [više]

Fotografiranje

Sanjati fotografiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Imenovanje

Sanjati imenovanje predstavlja dobar znak. Imenovanje u snu, znači … [više]

Završetak

Sanjati završetak predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako je netko … [više]

Dojava

Sanjati dojavu predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nekome … [više]

Dosezanje

Sanjati dosezanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako je … [više]

Doseljavanje

Sanjati doseljavanje predstavlja loš znak. Sanjati da ste se … [više]

Trljanje

Sanjati trljanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste trljali u snu, … [više]

Mljevenje

Sanjati mljevenje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Drugo mjesto

Sanjati drugo mjesto predstavlja loš znak. Biti drugi u snu, znači … [više]

Vikanje

Sanjati vikanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste vikali u snu, … [više]

Zlostavljanje

Sanjati zlostavljanje predstavlja loš znak. Zlostavljanje u snu … [više]

Pohlepa

Sanjati pohlepu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Formalnost

Sanjati formalnost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Osvajanje

Sanjati osvajanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Obrazovanje

Sanjati obrazovanje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako se … [više]

Prekršaj

Sanjati prekršaj predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu napravili … [više]

Impresioniranje

Sanjati impresioniranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Gašenje

Sanjati gašenje predstavlja loš znak. Gasiti nešto u snu, znači da … [više]

Gospodarenje

Sanjati gospodarenje predstavlja dobar znak. Gospodariti u snu, … [više]

Gaženje

Sanjati gaženje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Demoliranje

Sanjati demoliranje predstavlja loš znak. Demolirati nešto u snu, … [više]

Pilotiranje

Sanjati pilotiranje predstavlja loš znak. Pilotiranje u snu znači … [više]

Prisvajanje

Sanjati prisvajanje predstavlja loš znak. Prisvajati nešto u snu, … [više]

Grabljanje

Sanjati grabljanje predstavlja loš znak. Grabljati u snu, znači da … [više]

Gestikuliranje

Sanjati gestikuliranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Graktanje

Sanjati graktanje predstavlja loš znak. Graktati u snu, znači da … [više]

Uzgoj

Sanjati uzgoj predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu bavili … [više]

Savijanje

Sanjati savijanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Uznemiravanje

Sanjati uznemiravanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Rashlađivanje

Sanjati rashlađivanje predstavlja dobar znak. Rashlađivanje u snu, … [više]

Nezainteresiranost

Sanjati nezainteresiranost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Potiskivanje

Sanjati potiskivanje predstavlja dobar znak. Potiskivati nešto u … [više]

Mekoća

Sanjati mekoću predstavlja loš znak. Biti mekan u snu, znači da … [više]

Gnječenje

Sanjati gnječenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Iskorištavanje

Sanjati iskorištavanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Provociranje

Sanjati provociranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Zanovijetanje

Sanjati zanovijetanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Gunđanje

Sanjati gunđanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu gunđali, … [više]

Isparavanje

Sanjati isparavanje predstavlja loš znak. Isparavanje u snu znači … [više]

Grgljanje

Sanjati grgljanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Grickanje

Sanjati grickanje predstavlja dobar znak. Grickati u snu, znači da … [više]

Pijenje

Sanjati pijenje predstavlja dobar znak. Pijenje u snu znači da ćete … [više]

Pomor

Sanjati pomor predstavlja loš znak. Pomor u snu znači da ćete … [više]

Jadanje

Sanjati jadanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako se netko … [više]

Odvažnost

Sanjati odvažnost predstavlja dobar znak. Biti odvažan u snu znači … [više]

Grubost

Sanjati grubost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Zahvaljivanje

Sanjati zahvaljivanje predstavlja dobar znak. Ako ste se nekome u … [više]

Intervencija

Sanjati intervenciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Gladovanje

Sanjati gladovanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Zezancija

Sanjati zezanciju predstavlja dobar znak. Biti zabavan u snu znači … [više]

Idealiziranje

Sanjati idealiziranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Hrskanje

Sanjati hrskanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Hroptanje

Sanjati hroptanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Spremanje

Sanjati spremanje predstavlja loš znak. Spremati nešto u snu znači … [više]

Pospanost

Sanjati pospanost predstavlja loš znak. Biti pospan u snu znači da … [više]

Rezultat

Sanjati rezultat predstavlja loš znak. Čekati neki rezultat u snu … [više]

Sjeckanje

Sanjati sjeckanje predstavlja loš znak. Isjeckati nešto u snu znači … [više]

Selidba

Sanjati selidbu predstavlja dobar znak. Seljenje u snu znači da … [više]

Kmečanje

Sanjati kmečanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Kapanje

Sanjati kapanje predstavlja loš znak. Ukoliko je u snu nešto kapalo … [više]

Predstava

Sanjati predstavu predstavlja loš znak. Vidjeti u snu nečiju … [više]

Podbačaj

Sanjati podbačaj predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu podbacili … [više]

Odgađanje

Sanjati odgađanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu odgađali … [više]

Sukob

Sanjati sukob predstavlja loš znak. Gledati sukob u snu znači da … [više]

Klesanje

Sanjati klesanje predstavlja dobar znak. Klesati u snu, znači da … [više]

Tračanje

Sanjati tračanje predstavlja loš znak. Tračati nekoga u snu znači … [više]

Navijanje

Sanjati navijanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Rezbarenje

Sanjati rezbarenje predstavlja dobar znak. Rezbariti nešto u snu … [više]

Filtriranje

Sanjati filtriranje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Iscjeljivanje

Sanjati iscjeljivanje predstavlja loš znak. Iscijeliti u snu nekoga … [više]

Vezenje

Sanjati vezenje predstavlja loš znak. Vezenje u snu znači da ćete … [više]

Kromiranje

Sanjati kromiranje predstavlja dobar znak. Kromirati nešto u snu, … [više]

Kampiranje

Sanjati kampiranje predstavlja loš znak. Biti u snu na kampiranju … [više]

Markiranje

Sanjati markiranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Opuštenost

Sanjati opuštenost predstavlja dobar znak. Ako ste u snu bili … [više]

Moljakanje

Sanjati moljakanje predstavlja loš znak. Moljakati nekoga u snu, … [više]

Marširanje

Sanjati marširanje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Teroriziranje

Sanjati teroriziranje predstavlja loš znak. Trpjeti teror u snu … [više]

Lebdenje

Sanjati lebdenje predstavlja dobar znak. Lebdjeti u snu, znači da … [više]

Drijemanje

Sanjati drijemanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Prianjanje

Sanjati prianjanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu prianjanje … [više]

Kurvanje

Sanjati kurvanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Linjanje

Sanjati linjanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu linjali … [više]

Lokanje

Sanjati lokanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Putovanje

Sanjati putovanje predstavlja loš znak. Putovati u snu, znači da će … [više]

Kremiranje

Sanjati kremiranje predstavlja loš znak. Ukoliko vas je u snu netko … [više]

Kresanje

Sanjati kresanje predstavlja loš znak. Kresati u snu, znači da ćete … [više]

Kreštanje

Sanjati kreštanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Kritiziranje

Sanjati kritiziranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nekoga … [više]

Kažnjavanje

Sanjati kažnjavanje predstavlja dobar znak. Vidjeti kako netko … [više]

Kormilarenje

Sanjati kormilarenje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako … [više]

Rađanje

Sanjati rađanje predstavlja dobar znak. Rađanje u snu, znači da … [više]

Miješanje

Sanjati miješanje predstavlja dobar znak. Mijesiti u snu, znači da … [više]

Metenje

Sanjati metenje predstavlja loš znak. Mesti u snu, znači da ćete se … [više]

Misao

Sanjati misao predstavlja dobar znak. Imati u snu neku misao, znači … [više]

Meteorologija

Sanjati meteorologiju predstavlja dobar znak. Baviti se u snu … [više]

Mijaukanje

Sanjati mijaukanje predstavlja loš znak. Mijaukati u snu, znači da … [više]

Milostinja

Sanjati milostinju predstavlja dobar znak. Tražiti milostinju u … [više]

Mimohod

Sanjati mimohod predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu mimohod, … [više]

Ministarstvo

Sanjati ministarstvo predstavlja loš znak. Raditi u ministarstvu u … [više]

Miomiris

Sanjati miomiris predstavlja dobar znak. Osjetiti u snu neki … [više]

Misija

Sanjati misiju predstavlja loš znak. Imati neku misiju u snu, znači … [više]

Memorija

Sanjati memoriju predstavlja dobar znak. Imati memorije u snu, … [više]

Mir

Sanjati mir predstavlja dobar znak. Osjetiti mir u snu, znači da … [više]

Mirovanje

Sanjati mirovanje predstavlja dobar znak. Mirovati u snu, znači da … [više]

Misterij

Sanjati misterij predstavlja dobar znak. Otkriti u snu neki … [više]

Mitologija

Sanjati mitologiju predstavlja dobar znak. Baviti se u snu … [više]

Mjesto

Sanjati mjesto predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neko mjesto, … [više]

Mlaz

Sanjati mlaz predstavlja loš znak. Vidjeti mlaz u snu, znači da … [više]

Modeliranje

Sanjati modeliranje predstavlja dobar znak. Modelirati u snu, znači … [više]

Momčad

Sanjati momčad predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu momčad, znači … [više]

Manifestacija

Sanjati manifestaciju predstavlja loš znak. Biti u snu na nekoj … [više]

Manikura

Sanjati manikuru predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu manikuru, … [više]

Marenda

Sanjati marendu predstavlja dobar znak. Imati marendu u snu, znači … [više]

Mart

Sanjati mart predstavlja loš znak. Živjeti u martu u snu, znači da … [više]

Masakr

Sanjati masakr predstavlja loš znak. Vidjeti u snu masakr, znači da … [više]

Mašinerija

Sanjati mašineriju predstavlja loš znak. Raditi u mašineriji, znači … [više]

Mašta

Sanjati maštu predstavlja dobar znak. Imati maštu u snu, znači da … [više]

Matura

Sanjati maturu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu pisali … [više]

Maženje

Sanjati maženje predstavlja dobar znak. Maziti se u snu, znači da … [više]

Meč

Sanjati meč predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu odigrali neki … [više]

Meketanje

Sanjati meketanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu meketali, … [više]

Melodija

Sanjati melodiju predstavlja dobar znak. Slušati u snu neku … [više]

Lom

Sanjati lom predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako je netko … [više]

Loptanje

Sanjati loptanje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu loptanje, … [više]

Ludovanje

Sanjati ludovanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Lutanje

Sanjati lutanje predstavlja loš znak. Lutati u snu, znači da ćete … [više]

Ljaga

Sanjati ljagu predstavlja loš znak. Sprati ljagu sa sebe u snu, … [više]

Ljubaznost

Sanjati ljubaznost predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako je … [više]

Mačevanje

Sanjati mačevanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu mačevanje, … [više]

Majmuniranje

Sanjati majmuniranje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Krštenje

Sanjati krštenje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu krštenje, … [više]

Krš

Sanjati krš predstavlja loš znak. Vidjeti u snu krš, znači da ćete … [više]

Krvoproliće

Sanjati krvoproliće predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Legenda

Sanjati legendu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu pričali o … [više]

Legija

Sanjati legiju predstavlja dobar znak. Biti u legiji u snu, znači … [više]

Letenje avionom

Sanjati letenje avionom predstavlja loš znak. Letjeti u snu, znači … [više]

Ličenje

Sanjati ličenje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Liga

Sanjati ligu predstavlja dobar znak. Biti u ligi u snu, znači da će … [više]

Liječenje

Sanjati liječenje predstavlja loš znak. Liječiti se u snu, znači da … [više]

Lingvistika

Sanjati lingvistiku predstavlja dobar znak. Baviti se u snu … [više]

Kuhanje

Sanjati kuhanje predstavlja loš znak. Kuhati u snu, znači da ćete u … [više]

Kukanje

Sanjati kukanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu kukali, … [više]

Kukurikanje

Sanjati kukurikanje predstavlja loš znak. Slušati u snu … [više]

Kultura

Sanjati kulturu predstavlja loš znak. Baviti se kulturom u snu, … [više]

Kumstvo

Sanjati kumstvo predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neko kumstvo, … [više]

Kušanje

Sanjati kušanje predstavlja dobar znak. Kušati nešto u snu, znači … [više]

Kušnja

Sanjati kušnju predstavlja dobar znak. Biti na kušnji u snu, znači … [više]

Kvalifikacija

Sanjati kvalifikaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku … [više]

Kvota

Sanjati kvotu predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku kvotu, … [više]

Kockanje

Sanjati kockanje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Kokodakanje

Sanjati kokodakanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Kolegij

Sanjati kolegij predstavlja dobar znak. Upisati kolegij u snu, … [više]

Kolo

Sanjati kolo predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kolo, znači da … [više]

Komadanje

Sanjati komadanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Komanda

Sanjati komandu predstavlja dobar znak. Dati u snu nekome komandu, … [više]

Kretanje

Sanjati kretanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neko … [više]

Kreveljenje

Sanjati kreveljenje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako se … [više]

Kriminal

Sanjati kriminal predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kriminal, … [više]

Kriterij

Sanjati kriterij predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Krkljanac

Sanjati krkljanac predstavlja dobar znak. Biti u krkljancu u snu, … [više]

Kritika

Sanjati kritiku predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako je netko … [više]

Kriza

Sanjati krizu predstavlja loš znak. Vidjeti kako je netko u snu … [više]

Komemoracija

Sanjati komemoraciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Komentar

Sanjati komentar predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu čuli neki … [više]

Komfor

Sanjati komfor predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu komfor, znači … [više]

Komisija

Sanjati komisiju predstavlja loš znak. Biti u snu u komisiji, znači … [više]

Kompanija

Sanjati kompaniju predstavlja loš znak. Vidjeti u snu neku … [više]

Kompenzacija

Sanjati kompenzaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Komplikacija

Sanjati komplikaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Kompleks

Sanjati kompleks predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu imali … [više]

Komunikacija

Sanjati komunikaciju predstavlja loš znak. Imati u snu problema sa … [više]

Kondicija

Sanjati kondiciju predstavlja dobar znak. Biti u snu u kondiciji, … [više]

Konflikt

Sanjati konflikt predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neki … [više]

Kongres

Sanjati kongres predstavlja dobar znak. Biti na kongresu u snu, … [više]

Konkurencija

Sanjati konkurenciju predstavlja dobar znak. Vidjeti svoju … [više]

Kontacepcija

Sanjati kontracepciju predstavlja dobar znak. Konzumirati … [više]

Kontrola

Sanjati kontrolu predstavlja loš znak. Provoditi kontrolu u snu, … [više]

Konverzacija

Sanjati konverzaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Konvoj

Sanjati konvoj predstavlja dobar znak. Vidjeti konvoj u snu, znači … [više]

Konzultacija

Sanjati konzultaciju predstavlja loš znak. Vidjeti u snu … [više]

Koreografija

Sanjati koreografiju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku … [više]

Korida

Sanjati koridu predstavlja loš znak. Vidjeti koridu u snu, znači da … [više]

Korozija

Sanjati koroziju predstavlja loš znak. Vidjeti u snu koroziju, … [više]

Kosina

Sanjati kosinu predstavlja loš znak. Vidjeti kosinu u snu, znači da … [više]

Košnja

Sanjati košnju predstavlja dobar znak. Kositi u snu, znači da ćete … [više]

Kotrljanje

Sanjati kotrljanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako se … [više]

Kraljevstvo

Sanjati kraljevstvo predstavlja dobar znak. Biti u kraljevstvu u … [više]

Kapetanija

Sanjati kapetaniju predstavlja loš znak. Biti u kapetaniji u snu, … [više]

Karanje

Sanjati karanje predstavlja loš znak. Karati se u snu, znači da … [više]

Kartanje

Sanjati kartanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Kemija

Sanjati kemiju predstavlja dobar znak. Studirati kemiju u snu, … [više]

Kič

Sanjati kič predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli kič, … [više]

Kilometar

Sanjati kilometar predstavlja loš znak. Računati kilometre u snu, … [više]

Kiparstvo

Sanjati kiparstvo predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako se … [više]

Kirurgija

Sanjati kirurgiju predstavlja dobar znak. Studirati kirurgiju u … [više]

Kisik

Sanjati kisik predstavlja dobar znak. Trebati kisik u snu, znači da … [više]

Klečanje

Sanjati klečanje predstavlja loš znak. Klečati u snu, znači da ćete … [više]

Klicanje

Sanjati klicanje predstavlja dobar znak. Klicati u snu, znači da … [više]

Klijanje

Sanjati klijanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako nešto … [više]

Klima

Sanjati klimu predstavlja loš znak. Promatrati promjene klime u … [više]

Klimakterij

Sanjati klimakterij predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili u … [više]

Kneževina

Sanjati kneževinu predstavlja dobar znak. Vidjeti kneževinu u snu, … [više]

Književnost

Sanjati književnost predstavlja dobar znak. Učiti književnost u … [više]

Iskopina

Sanjati iskopinu predstavlja loš znak. Vidjeti u snu neku iskopinu, … [više]

Istraživanje

Sanjati istraživanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Izaslanstvo

Sanjati izaslanstvo predstavlja dobar znak. Raditi u izaslanstvu u … [više]

Izbor

Sanjati izbor predstavlja dobar znak. Ukoliko ste i snu imali pravo … [više]

Izbočina

Sanjati izbočinu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu naišli na … [više]

Izmjena

Sanjati izmjenu predstavlja dobar znak. Napraviti izmjenu u snu, … [više]

Iznimka

Sanjati iznimku predstavlja dobar znak. Biti nečija iznimka u snu, … [više]

Izreka

Sanjati neku izreku predstavlja loš znak. Čuti u snu neku izreku, … [više]

Jamstvo

Sanjati jamstvo predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu tražili … [više]

Januar

Sanjati januar predstavlja dobar znak. Ukoliko je u snu bio januar, … [više]

Javnost

Sanjati javnost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili u … [više]

Juni

Sanjati Juni predstavlja dobar znak. Biti u Juniju u snu, znači da … [više]

Kandidatura

Sanjati kandidaturu predstavlja dobar znak. Biti u snu na … [više]

Horda

Sanjati hordu predstavlja loš znak. Biti dio horde u snu, znači da … [više]

Hvalisanje

Sanjati hvalisanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste  se u snu … [više]

Igranje

Sanjati igranje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Ikserice

Sanjati iksreice predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli na … [više]

Ilegalnost

Sanjati ilegalnost predstavlja dobar znak. Imati u snu nešto … [više]

Imunitet

Sanjati imunitet predstavlja loš znak. Ukoliko vam je u snu bio … [više]

Incident

Sanjati incident predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu imali neki … [više]

Infekcija

Sanjati infekciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Inspekcija

Sanjati inspekciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bježali … [više]

Inteligencija

Sanjati inteligenciju predstavlja dobar znak. Biti inteligentni u … [više]

Inventura

Sanjati inventuru predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili na … [više]

Glasine

Sanjati glasine predstavlja dobar znak. Slušati neke glasine u snu, … [više]

Glazbeni

Sanjati glazbeni predstavlja dobar znak. Učiti glazbeni u snu, … [više]

Gledalište

Sanjati gledalište predstavlja dobar znak. Biti u gledalištu u snu, … [više]

Gledanje

Sanjati gledanje predstavlja dobar znak. Gledati nešto u snu, znači … [više]

Gravitacija

Sanjati gravitaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Greška

Sanjati grešku predstavlja dobar znak. Napraviti grešku u snu, … [više]

Grijanje

Sanjati grijanje predstavlja dobar znak. Upaliti grijanje u snu, … [više]

Grijeh

Sanjati grijeh predstavlja loš znak. Napraviti neki grijeh u snu, … [više]

Gutljaj

Sanjati gutljaj predstavlja loš znak. Otpiti gutljaj u snu, znači … [više]

Haranje

Sanjati haranje predstavlja loš znak. Harati u snu, znači da ćete … [više]

Hlađenje

Sanjati hlađenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Hodanje

Sanjati hodanje predstavlja dobar znak. Hodati u snu, znači da ćete … [više]

Gluma

Sanjati glumu predstavlja dobar znak. Baviti se glumom u snu, znači … [više]

Godišnjica

Sanjati godišnjicu predstavlja dobar znak. Slaviti godišnjicu u … [više]

Gospodarstvo

Sanjati gospodarstvo predstavlja dobar znak. Baviti se … [više]

Graditeljstvo

Sanjati graditeljstvo predstavlja loš znak. Baviti se … [više]

Gradnja

Sanjati gradnju predstavlja loš znak. Vidjeti u snu neku gradnju, … [više]

Garancija

Sanjati garanciju predstavlja loš znak. Imati garanciju na nešto u … [više]

Garda

Sanjati gardu predstavlja loš znak. Vidjeti u snu gardu, znači da … [više]

Gas

Sanjati gas predstavlja dobar znak. Dati gas u snu, znači da ćete … [više]

Gastronomija

Sanjati gastronomiju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Generacija

Sanjati generaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu svoju … [više]

Genocid

Sanjati genocid predstavlja loš znak. Vidjeti u snu genocid, znači … [više]

Geodezija

Sanjati geodeziju predstavlja dobar znak. Studirati geodeziju u … [više]

Geografija

Sanjati geografiju predstavlja dobar znak. Učiti geografiju u snu, … [više]

Geometrija

Sanjati geometriju predstavlja loš znak. Učiti geometriju u snu, … [više]

Ginekologija

Sanjati ginekologiju predstavlja loš znak. Učiti ginekologiju u … [više]

Glačanje

Sanjati glačanje predstavlja loš znak. Glačati u snu, znači da ćete … [više]

Domjenak

Sanjati domjenak predstavlja loš znak. Biti u snu na nekom … [više]

Dosađivanje

Sanjati dosađivanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Drhtaj

Sanjati drhtaj predstavlja loš znak. Osjetiti drhtaj u snu, znači … [više]

Etiketiranje

Sanjati etiketiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Etnologija

Sanjati etnologiju predstavlja loš znak. Baviti se u snu … [više]

Evakuacija

Sanjati evakuaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Evolucija

Sanjati evoluciju predstavlja loš znak. Proučavati u snu evoluciju, … [više]

Frekvencija

Sanjati frekvenciju predstavlja dobar znak. Mjeriti u snu … [više]

Gaf

Sanjati gaf predstavlja dobar znak. Čuti neki gaf u snu, znači da … [više]

Gađanje

Sanjati gađenje predstavlja loš znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Gaj

Sanjati gaj predstavlja dobar znak. Vidjeti gaj u snu, znači da … [više]

Fantazija

Sanjati fantaziju predstavlja dobar znak. Imati u snu neku … [više]

Fauna

Sanjati faunu predstavlja dobar znak. Proučavati faunu u snu, znači … [više]

Filharmonija

Sanjati filharmoniju predstavlja dobar znak. Slušati filharmoniju u … [više]

Dojenje

Sanjati dojenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu dojili, … [više]

Dužnost

Sanjati dužnost predstavlja dobar znak. Obavljati nečiju dužnost u … [više]

Dvoumljenje

Sanjati dvoumljenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Ekshumacija

Sanjati ekshumaciju predstavlja loš znak. Baviti se ekshumacijom u … [više]

Elektrotehnika

Sanjati elektrotehniku predstavlja dobar znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Energija

Sanjati energiju predstavlja dobar znak. Osjećati u snu dobru … [više]

Epizoda

Sanjati epizodu predstavlja dobar znak. Gledati u snu neku novu … [više]

Erozija

Sanjati eroziju predstavlja loš znak. Diviti se eroziji u snu, … [više]

Estetika

Sanjati estetiku predstavlja dobar znak. Brinuti o estetici u snu, … [više]

Doprinos

Sanjati doprinos predstavlja dobar znak. Dati svoj doprinos u snu, … [više]

Dreka

Sanjati dreku predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu čuli dreku, … [više]

Drhtavica

Sanjati drhtavicu predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu imali … [više]

Druženje

Sanjati druženje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako se … [više]

Duet

Sanjati duet predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu slušali … [više]

Čuvanje

Sanjati čuvanje predstavlja dobar znak. Ukoliko vas je u snu netko … [više]

Davanje

Sanjati davanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nekome … [više]

Debi

Sanjati debi predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu imali debi, … [više]

Disciplina

Sanjati diciplinu predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Diskrecija

Sanjati dikreciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu od nekoga … [više]

Diskriminacija

Sanjati diskriminaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Dizanje

Sanjati dizanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Dnevnica

Sanjati dnevnicu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu primili … [više]

Dobro djelo

Sanjati dobro djelo predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Debljanje

Sanjati debljanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste se debljali u … [više]

Decembar

Sanjati decembar predstavlja dobar znak. Živjeti u decembru u snu, … [više]

Definicija

Sanjati definiciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Degustacija

Sanjati degustaciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Deklaracija

Sanjati deklaraciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste vi u snu … [više]

Deklinacija

Sanjati deklinaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu učili … [više]

Delegacija

Sanjati delegaciju predstavlja dobar znak. Vidjeti delegaciju u … [više]

Demagogija

Sanjati demagogiju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Detonacija

Sanjati detonaciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Dezinformacija

Sanjati dezinformaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Diktatura

Sanjati diktaturu predstavlja dobar znak. Provoditi diktaturu u … [više]

Dioba

Sanjati diobu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Diplomacija

Sanjati diplomaciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Ćaskanje

Sanjati ćaskanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu sa nekime … [više]

Dahtanje

Sanjati dahtanje predstavlja dobar znak. Osjećati dahtanje u snu, … [više]

Daktilografija

Sanjati daktilografiju predstavlja dobar znak. Baviti se u snu … [više]

Ciklus

Sanjati ciklus predstavlja loš znak. Vidjeti ciklus u snu, znači da … [više]

Cirkulacija

Sanjati cirkulaciju predstavlja dobar znak. Imati dobru cirkulaciju … [više]

Civilizacija

Sanjati civilizaciju predstavlja loš znak. Vidjeti civilizaciju u … [više]

Cjelina

Sanjati cjelinu predstavlja dobar znak. Vidjeti neku cjelinu u snu, … [više]

Cjelodnevni izlet

Sanjati cjelodnevni izlet predstavlja dobar znak. Ići u snu na … [više]

Cjepidlačenje

Sanjati cjepidlačenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Cmakanje

Sanjati cmakanje predstavlja dobar znak. Vidjeti kako se netko … [više]

Čednost

Sanjati čednost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili čedni, … [više]

Čerupati

Sanjati čerupanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Čovječanstvo

Sanjati čovječanstvo predstavlja dobar znak. Vidjeti čovječanstvo u … [više]

Čučanje

Sanjati čučanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako netko … [više]

Čestitanje

Sanjati čestitanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nekome … [više]

Četveronoške

Sanjati četveronoške predstavlja loš znak. Vidjeti da netko hoda … [više]

Činjenica

Sanjati činjenicu predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku … [više]

Čistka

Sanjati čistku predstavlja loš znak. Napraviti čistku u snu, znači … [više]

Čistoća

Sanjati čistoću predstavlja loš znak. Provoditi čistoću u snu, … [više]

Čišćenje

Sanjati čišćenje predstavlja dobar znak. Čistiti u snu, znači da … [više]

Članarina

Sanjati članarinu predstavlja dobar znak. Platiti članarinu u snu, … [više]

Članstvo

Sanjati članstvo predstavlja dobar znak. Učlaniti se negdje u snu, … [više]

Crtanje

Sanjati crtanje predstavlja dobar znak. Proučavati u snu nečije … [više]

Crtica

Sanjati crticu predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku crticu, … [više]

Crvljiv

Sanjati crvljivo predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu nešto … [više]

Cvat

Sanjati cvat predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli cvat, … [više]

Čačkanje

Sanjati čačkanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Čamiti

Sanjati čamljenje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu čamili, … [više]

Čašćenje

Sanjati čašćenje predstavlja dobar znak. Častiti nekoga u snu, … [više]

Čemer

Sanjati čemer predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu osjećali … [više]

Čeprkanje

Sanjati čeprkanje predstavlja dobar znak. Vidjeti kako netko čeprka … [više]

Cvjetnica

Sanjati cvjetnicu predstavlja dobar znak. Slaviti Cvjetnicu u snu, … [više]

Bujanje

Sanjati bujanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu kako nešto … [više]

Buktanje

Sanjati buktanje predstavlja dobar znak. Vidjeti kako nešto bukta u … [više]

Bukvica

Sanjati bukvicu predstavlja loš znak. Održati nekom bukvicu u snu, … [više]

Buncanje

Sanjati buncanje predstavlja loš znak. Buncati u snu, znači da ćete … [više]

Bušenje

Sanjati bušenje predstavlja loš znak. Čuti bušenje u snu, znači da … [više]

Carstvo

Sanjati carstvo predstavlja loš znak. Vidjeti veliko carstvo u snu, … [više]

Celibat

Sanjati celibat predstavlja loš znak. Proučavati celibat u snu, … [više]

Cerekanje

Sanjati cerekanje predstavlja dobar znak. Cerekati se u snu, znači … [više]

Ceremonija

Sanjati ceremoniju predstavlja ološ znak. Vidjeti neku ceremoniju u … [više]

Cičanje

Sanjati cičanje predstavlja loš znak. Slušati cičanje u snu, znači … [više]

Brigada

Sanjati brigadu predstavlja dobar znak. Vidjeti brigadu u snu, … [više]

Brisanje

Sanjati brisanje predstavlja loš znak. Brisati nešto u snu, znači … [više]

Brljanje

Sanjati brljanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu brljali, … [više]

Brodarenje

Sanjati brodarenje predstavlja dobar znak. Proučavati brodarenje u … [više]

Brujanje

Sanjati brujanje predstavlja dobar znak. Slušati brujanje u snu, … [više]

Brundanje

Sanjati brundanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu brundali, … [više]

Brušenje

Sanjati brušenje predstavlja loš znak. Vidjeti kako netko brusi u … [više]

Brzina

Sanjati brzinu predstavlja dobar znak. Pratiti brzinu u snu, znači … [više]

Bubuljica

Sanjati bubuljicu predstavlja dobar znak. Vidjeti bubuljicu u snu, … [više]

Bućkanje

Sanjati bućkanje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Budalaština

Sanjati budalaštinu predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu izveli … [više]

Budaljenje

Sanjati budaljenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste se u snu … [više]

Bogohuljenje

Sanjati bogohuljenje predstavlja loš znak. Vidjeti bogohuljenje u … [više]

Boj

Sanjati boj predstavlja loš znak. Gledati boj u snu, znači da ćete … [više]

Bojkot

Sanjati bojkot predstavlja loš znak. Vidjeti bojkot u snu, znači da … [više]

Božanstvo

Sanjati božanstvo predstavlja dobar znak. Osjećati se božanstveno u … [više]

Božićni sajam

Sanjati božićni sajam predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu božićni … [više]

Brakorazvodna parnica

Sanjati brakorazvodnu parnicu predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu … [više]

Branje

Sanjati branje predstavlja dobar znak. Brati u snu, znači da ćete … [više]

Bravarstvo

Sanjati bravarstvo predstavlja loš znak. Baviti se bravarstvom u … [više]

Brbljanje

Sanjati brbljanje predstavlja loš znak. Brbljati u snu, znači da … [više]

Boksanje

Sanjati boksanje predstavlja dobar znak. Gledati boksanje u snu, … [više]

Bodovanje

Sanjati bodovanje predstavlja dobar znak. Ukoliko ste nešto … [više]

Bodrenje

Sanjati bodrenje predstavlja dobar znak. Bodriti nekoga u snu, … [više]

Bogaćenje

Sanjati bogaćenje predstavlja loš znak. Bogatiti se u snu znači da … [više]

Bockanje

Sanjati bockanje predstavlja dobar znak. Bockati se sa nekime u … [više]

Blokada

Sanjati blokadu predstavlja dobar znak. Srušiti blokadu u snu, … [više]

Blistanje

Sanjati blistanje predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu jednu osobu … [više]

Bliskost

Sanjati bliskost predstavlja dobar znak. Biti u snu bliski sa … [više]

Blefiranje

Sanjati blefiranje predstavlja loš znak. Blefirati u snu, znači da … [više]

Blebetanje

Sanjati blebetanje predstavlja dobar znak. Blebetati u snu nekome … [više]

Blaćenje

Sanjati blaćenje predstavlja loš znak. Ukoliko ste nekoga blatili u … [više]

Blamaža

Sanjati blamažu predstavlja dobar znak. Izbjeći blamažu u snu, … [više]

Bježanje

Sanjati bježanje u snu predstavlja loš znak. Vidjeti kako netko … [više]

Biranje

Sanjati biranje predstavlja dobar znak. Imati mogućnost izbora u … [više]

Bilo

Sanjati bilo predstavlja dobar znak. Osjetit nečije bilo u snu, … [više]

Biciklistička utrka

Sanjati biciklističku utrku predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu … [više]

Bezvoljnost

Sanjati bezvoljnost predstavlja loš znak. Vidjeti u snu bezvoljnu … [više]

Bezobzirnost

Sanjati bezobzirnost predstavlja loš znak. Biti bezobziran u snu, … [više]

Bezličnost

Sanjati bezličnost predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu bezličnu … [više]

Bezizlaznost

Sanjati bezizlanost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu bili u … [više]

Bezdušnost

Sanjati bezdušnost predstavlja dobar znak. Biti bezdušan u snu, … [više]

Bezazlenost

Sanjati bezazlenost predstavlja dobar znak. Biti bezazlen u snu, … [više]

Bezakonitost

Sanjati bezakonitost predstavlja loš znak. Vidjeti u snu nešto … [više]

Betoniranje

Sanjati betoniranje predstavlja dobar znak. Betonirati u snu, znači … [više]

Besramnost

Sanjati besramnost predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Beskorisnost

Sanjati beskorisnost predstavlja loš znak. Vidjeti u snu nekog … [više]

Beskonačnost

Sanjati beskonačnost predstavlja dobar znak. Gledati u snu u … [više]

Behar

Sanjati behar predstavlja dobar znak. Vidjeti behar u snu, znači da … [više]

Bdijenje

Sanjati bdijenje predstavlja loš znak. Biti u snu na bdijenju, … [više]

Baždarenje

Sanjati baždarenje predstavlja loš znak. Vidjeti baždarenje u snu, … [više]

Bauk

Sanjati bauk predstavlja loš znak. Očekivati neki bauk u snu, znači … [više]

Banovina

Sanjati banovinu predstavlja dobar znak. Vidjeti banovinu u snu, … [više]

Bandažiranje

Sanjati bandažiranje predstavlja loš znak. Ukoliko ste u snu nešto … [više]

Bahatost

Sanjati bahatost predstavlja loš znak. Biti bahat u snu, znači da … [više]

Badminton

Sanjati badminton predstavlja dobar znak. Igrati badminton u snu, … [više]

Bablje ljeto

Sanjati bablje ljeto predstavlja dobar znak. Doživjeti bablje ljeto … [više]

Avans

Sanjati avans predstavlja loš znak. Dati nekome u snu avans, znači … [više]

Autopsija

Sanjati autopsiju predstavlja loš znak. Baviti se autopsijom u snu, … [više]

Automobilizam

Sanjati automobilizam predstavlja loš znak. Vidjeti u snu … [više]

Autogram

Sanjati autogram predstavlja dobar znak. Tražiti nekoga autogram u … [više]

Aut

Sanjati aut predstavlja loš znak. Vidjeti aut u snu, znači da ćete … [više]

August

Sanjati august predstavlja dobar znak. Čekati august u snu, znači … [više]

Auditorij

Sanjati auditorij predstavlja loš znak. Vidjeti auditorij u snu, … [više]

Audijencija

Sanjati audijenciju predstavlja dobar znak. Biti u snu na … [više]

Atraktivan

Sanjati atraktivno predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Atrakcija

Sanjati atrakciju predstavlja dobar znak. Vidjeti u snu neku … [više]

Atmosfera

Sanjati atmosferu predstavlja dobar znak. Održavati dobru atmosferu … [više]

Astronomija

Sanjati astronomiju predstavlja dobar znak. Učiti u snu o … [više]

Astrologija

Sanjati astrologiju predstavlja loš znak. Proučavati astrologiju u … [više]

Asimetrija

Sanjati asimetriju predstavlja dobar znak. Uočiti asimetriju u snu, … [više]

Aritmetika

Sanjati aritmetiku predstavlja dobar znak. Učiti aritmetiku u snu, … [više]

Aristrokracija

Sanjati aristrokraciju predstavlja loš znak. Živjeti u … [više]

Arheologija

Sanjati arheologiju predstavlja dobar znak. Studirati arheologiju u … [više]

Apsurd

Sanjati apsurd predstavlja loš znak. Ukoliko vam je nešto u snu … [više]

April

Sanjati april predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu živjeli u … [više]

Apel

Sanjati apel predstavlja dobar znak. Budite svoji u svakoj … [više]

Anomalija

Sanjati anomaliju predstavlja loš znak. Imati neku anomaliju u snu, … [više]

Animacija

Sanjati animaciju predstavlja dobar znak. Animirati u snu, znači da … [više]

Anatomija

Sanjati anatomiju predstavlja dobar znak. Proučavati anatomiju u … [više]

Analiza

Sanjati analizu predstavlja loš znak. Ukoliko ste na nečemu … [više]

Amplituda

Sanjati amplitudu predstavlja loš znak. Gledati amplitudu u snu, … [više]

Amortizacija

Sanjati amortizaciju predstavlja dobar znak. Amortizirati u snu, … [više]

Amnezija

Sanjati amneziju predstavlja dobar znak. Bolovati od amnezije u … [više]

Amfibija

Sanjati amfibiju predstavlja loš znak. Vidjeti amfibiju u snu, … [više]

Amen

Sanjati amen predstavlja dobar znak. Reći amen u snu, znači da ćete … [više]

Ambicija

Sanjati ambiciju predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu bili … [više]

Amandman

Sanjati amandman predstavlja dobar znak. Slušati amandman u snu, … [više]

Sinjska alka

Sanjati Sinjsku alku predstavlja dobar znak. Gledati Sinjsku alku u … [više]

Akustika

Sanjati akustiku predstavlja loš znak. Slušati akustiku u snu, … [više]

Akumulacija

Sanjati akumulaciju predstavlja dobar znak. Akumulirati nešto u … [više]

Aktivnost

Sanjati aktivnost predstavlja dobar znak. Obavljati neku aktivnost … [više]

Akceleracija

Sanjati akceleraciju predstavlja loš znak. Učiti o akceleraciji u … [više]

Aeromiting

Sanjati aeromiting predstavlja dobar znak. Biti na aeromitingu, … [više]

Prilagodba

Sanjati prilagodbu predstavlja dobar znak. Ukoliko ste u snu nekoga … [više]

Adekvatnost

Sanjati adekvatnost predstavlja loš znak. Ukoliko u snu niste bili … [više]

Adaptacija

Sanjati adaptaciju predstavlja loš znak. Ukoliko ste nešto … [više]

Ambicioznost

Sanjati ambicioznost predstavlja dobar znak. Biti ambiciozan u snu, … [više]