Kontakt

Portal Sanjarica.info u 100%-tnom je vlasništvu tvrtke informativka d.o.o.

Tvrtka: Informativka d.o.o.

Adresa: Bolnička cesta 105b, 10090 Zagreb

Telefon: +385 1 3838 126

E-mail: [email protected]

Web: www.informativka.hr

PODACI O TVRTKI

Puno ime tvrtke: Informativka d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeno ime tvrtke: Informativka d.o.o.

Adresa sjedišta u sudskom registru: Bolnička cesta 105b, 10090 Zagreb

Adresa ureda: Bolnička cesta 105b, 10090 Zagreb

Sud upisa tvrtke: Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 71310870221

MBS: 080627545

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Kunski žiro račun: 2484008-1105738726

Temeljni kapital: 20.000 kuna, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Filip Višić, jedini član