Rimski broj

Sanjati rimske brojeve predstavlja dobar znak.Ako ste u snu pisali … [više]

Jedan

Sanjati jedan predstavlja loš znak.Ukoliko ste u snu vidjeli broj … [više]

Jedanaest

Sanjati jedanaest predstavlja dobar znak.Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Dva

Sanjati broj dva predstavlja dobar znak.Vidjeti u snu broj dva, … [više]

Dvadeset

Sanjati broj dvadeset predstavlja dobar znak.Vidjeti u snu broj … [više]

Dvanaest

Sanjati broj dvanaest predstavlja loš znak.Vidjeti u snu broj … [više]

Deset

Sanjati deset predstavlja dobar znak.Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Devedeset

Sanjati devedeset predstavlja loš znak.Ukoliko ste u snu vidjeli … [više]

Devet

Sanjati devet predstavlja dobar znak.Vidjeti u snu broj devet, … [više]

Devetnaest

Sanjati broj devetnaest predstavlja dobar znak.Ukoliko ste u snu … [više]

Devetsto

Sanjati devetsto predstavlja dobar znak.Doživjeti devetsto u snu, … [više]

Četiri

Sanjati četiri predstavlja dobar znak.Vidjeti u snu broj četiri, … [više]

Četrdeset

Sanjati broj četrdeset predstavlja loš znak.Vidjeti u snu broj … [više]

Četrnaest

Sanjati broj četrnaest predstavlja loš znak.Vidjeti u snu broj … [više]

Nula

Sanjati nulu predstavlja loš znak.Crtati nulu u snu, znači da se … [više]

Anagram

Sanjati anagram predstavlja loš znak.Pokušati odgonetnuti anagram … [više]

666

Sanjati broj šesto šezdeset i šest, predstavlja veliko zlo.Ako ste … [više]

99

Sanjati broj devedeset i devet, predstavlja loš znak.Ako ste u snu … [više]

70

Sanjati broj sedamdeset predstavlja jako dobar znak.Ako ste u snu … [više]

69

Sanjati broj šezdeset i devet, predstavlja razliku spolova.Ako ste … [više]

60

Sanjati broj šezdeset predstavlja vrijeme.Ako ste u snu pisali … [više]

50

Sanjati broj pedeset predstavlja svetost.Pisati broj pedeset, … [više]

44

Sanjati broj četrdeset i četiri predstavlja brak.Ako ste u snu … [više]

40

Sanjati broj četrdeset predstavlja vrijeme.Ako ste u snu vidjeli … [više]

39

Sanjati broj trideset i devet predstavlja razumijevanje.Ako ste u … [više]

36

Sanjati broj trideset i šest predstavlja seks.Ako ste u snu … [više]

34

Sanjati broj trideset i četiri predstavlja intelekt.Ako ste u snu … [više]

33

Sanjati broj trideset i tri predstavlja potencijal.Ako ste u snu … [više]

32

Sanjati broj trideset i dva predstavlja emocije.Ako ste u snu … [više]

28

Sanjati broj dvadeset i osam predstavlja novac.Ako ste u snu … [više]

26

Sanjati broj dvadeset i šest predstavlja zemlju.Ako ste u snu … [više]

25

Sanjati broj dvadeset i pet predstavlja probleme.Ako ste u snu … [više]

24

Broj dvadeset i četiri simbolizira nagradu.Ako ste u snu vidjeli … [više]

22

Sanjati broj dvadeset i dva predstavlja mentalnu sposobnost.Ako … [više]

21

Sanjati broj dvadeset i jedan predstavlja prekretnicu.Ako ste u … [više]

20

Sanjati broj dvadeset predstavlja podršku.Ako ste u snu vidjeli … [više]

19

Sanjati broj devetnaest predstavlja nezavisnost.Ako ste u snu … [više]

18

Sanjati broj osamnaest predstavlja materijalizam.Ako ste u snu … [više]

17

Sanjati broj sedamnaest predstavlja dušu.Ako ste u snu vidjeli … [više]

16

Sanjati broj šesnaest simbolizira nevinost. Ako ste u snu izbrojali … [više]

15

Sanjati broj petnaest simbolizira probleme.Ako ste u snu vidjeli … [više]

14

Sanjati broj četrnaest, simbolizira neočekivano stanje.Ako ste u … [više]

13

Sanjati broj trinaest predstavlja smrt i rođenje.Zaokruživati u snu … [više]

12

Sanjati broj dvanaest predstavlja božansko savršenstvo.Ako ste u … [više]

11

Sanjati broj jedanaest simbolizira duhovnost.Ako ste u snu čitali … [više]

10

Sanjati broj deset simbolizira dobitak.Ako ste u snu crtali broj … [više]

9

Sanjati broj devet predstavlja preporod.Ako ste u snu pisali broj … [više]

8

Sanjati broj osam predstavlja moć.Ako ste u snu tražili broj osam, … [više]

7

Sanjati broj sedam predstavlja savršenstvo.Pisati u snu broj … [više]

6

Sanjati broj šest simbolizira ravnotežu.Ako ste u snu pisali broj … [više]

5

Sanjati broj pet predstavlja spontanost.Ako ste u snu pisali broj … [više]

4

Sanjati broj četiri predstavlja stabilnost.Ako ste u snu vidjeli … [više]

3

Sanjati broj tri predstavlja život.Ako ste u snu pisali broj tri, … [više]

2

Sanjati broj predstavlja različitost.Ako ste u snu vidjeli broj … [više]

1

Sanjati broj jedan predstavlja vodstvo.Ako ste u snu vidjeli broj … [više]

0 (nula)

Sanjati broj nula predstavlja prazninu.Ako ste u snu vidjeli broj … [više]

Brojevi

Sanjati brojeve znači dobitak na lotu.Brojeve koje ste sanjali … [više]