Parking

Sanjati parking predstavlja korist.

Ako ste sanjali da ste lako našli parking, znači da ste drugima više na koristi nego sami sebi. Mislite malo više na sebe!

Ukoliko niste mogli pronaći parking u snu, uspjet ćete izvući korist od drugih.

loading...