Prepreka

Sanjati prepreku predstavlja loš znak.

Naići u snu na prepreku, znači da ćete biti žalosni zbog jedne osobe i njenog ponašanja.

Vidjeti prepreku u snu, znači da ćete biti sretni, ali će vam se sreća ubrzo pokvariti zbog jednog događaja.

loading...